Tidigare inlägg

Seminarium om offentlig konkurrens

Besökte idag ett seminarium med benämningen Politikern som startade företag. Det handlade inte om någon politiker som plötsligt startade en butik eller utbildningsföretag utan det handlade om politiker som i sin roll som politiker startade kommunala bolag. Som bedriver konkurrerande verksamhet med privata företag.
En ”skämslista”, med min egen kommun representerad, presenterades. Det var kommuner som hade domstolsärenden i frågan.Konkurrensverket driver ärendena.
Liberala Företagare och Folkpartiet vill att offentligt konkurrerande verksamhet ska bort. En mycket viktig fråga.
På seminariet efterlystes också att man ska göra en konsekvensanalys för småföretagare. Det har ju Liberala Företagare också önskat, småfka.

20130701-164355.jpg

Annonser

Hans Backman riksdagens mest företagsvänliga ledamot bland regeringspartierna

Almedalsveckan börjar bra för Liberala Företagare och Folkpartiet. Folkpartiets riksdagsledamot Hans Backman blev återigen den mest företagsvänligaste riksdagsledamoten inom regeringspartierna. Företagarna med en jury gör en bedömning utifrån vad riksdagsledamöterna gjort under året för att lyfta företagarfrågor.

Motiveringen lyder

Hans Backman har en mycket bra bredd och spets i företagsfrågorna. Han tar ett helhetsgrepp om arbetsmarknadsfrågorna, både i sin kritik mot LAS men även i sitt stöd till höjt tak i a-kassan.

Hans tycker förstås att det är roligt att få priset men också att själva företeelsen är bra, att Företagarna gör den här genomlysningen. Denna görs både bland regeringspartiernas ledamöter och oppositionens. Inte sällan visar det sig att man har liknande åsikter inom både regeringspartierna och oppositionen. Samstämmighet bidrar till att riksdagen kan sätta större press på regeringen i viktiga frågor när det gäller företagande.

För övrigt kan nämnas att Företagarna under veckan kommer att lyfta frågor under parollen 4 av 5 jobb. Eller om man så vill 80/50 regeln. Det vill säga att 4 av 5 jobb finns i företag med färre än 50 anställda.

20130630-234049.jpg

Liberala Företagare i Almedalen

SPA52989

Liberala företagare kommer att finnas i Almedalen under den kommande veckan. Under Folkpartiets dag på fredagen kommer vi att tillsammans med Gröna Liberaler ha ett seminarium i folkpartiets tält kring Hållbar turism. Naturturism är en bransch som inte kan flytta utomlands. Naturen finns där den finns och naturturism kan bli en verklig framgångsbransch. Men en växande turism behöver entreprenörer. Då krävs också att entreprenörerna ska kunna ägna sig åt att just utveckla turismen och inte behöva ägna tid åt krånglig administration kring företagandet.

Tid och plats. Fredagen 5 juli kl 9-10 Folkpartitältet Almedalen

Det var tänkt att Liberala företagare skulle anordna ett seminarium kring kvinnors företagande inom välfärdssektorn. Vad händer med kvinnors företagande om det skulle bli förbud för vinster i välfärden. Exakt samma tid som Liberala företagare tänkt ha seminariet hade Vårdföretagarna också planerat seminarium med samma tema. Så nu är Liberala företagare medarrangör till Vårdföretagarna. Bland annat deltar jämställdhetsminister Maria Arnholm i seminariet.

Tid och plats. Fredagen 5 juli kl 15-16 Almegatältet

Under lunchtid fredagen den 5 juli kommer vi också att finnas i folkpartitältet.

Läs mer här.

Fram till fredagen kommer vi att besöka seminarier kring företagande. Med början redan söndag eftermiddag då Företagarna delar ut pris till den riksdagsledamot som är mest företagsvänlig. I år igen är Hans Backman, ledamot av Liberala företags styrelse, en av tre finalister.  Här och på vår facebooksida kan du läsa hur det gått.

Läs mer om finalisterna här.

Liberala företagare kommer också att twittra från Almedalen. @libftg. Se till att följa.

Underlätta småföretagande ytterligare

Artikel införd i tidningen NU 27/6 2013

Liberala företagare är ett av Folkpartiet Liberalernas nätverk som jobbar för att påverka partiet i olika frågor. Liberala företagare jobbar för ett mer småföretagarvänligt samhälle och att Folkpartiet liberalerna ska vara det parti som ska förknippas med att vara det mest småföretagarvänliga partiet.

I samband med utarbetandet av nytta partiprogram har Liberala företagare fått komma till tals. I förslaget till program finns flera frågor som vi ansett vara viktiga för att det ska bli lättare att driva företag och få företag att växa.

En mycket viktig fråga är att ta bort sjuklöneansvaret för arbetsgivaren. För små företag kan det vara förödande att behöva betala sjuklön för en person samtidigt som man måste betala lön för en vikarie. Självklart ska arbetsgivaren arbeta för att förebygga arbetsskador och värna de anställdas hälsa men i många fall, kanske de flesta, är sjukdomen inte relaterad till arbetet. Borttaget sjuklöneansvar finns med i programförslaget.

Andra frågor som Liberala företagare lyft finns också med i förslaget till partiprogram. Lättnader i LAS-reglerna. Offentliga företag ska bara verka där det finns ett starkt samhällsintresse. Offentliga beslut ska analyseras ur ett småföretagarperspektiv. Liberala Företagare kallar det senare SMÅFKA, Småföretagarkonsekvensanalys.

Detta är några av de frågor som redan lyfts fram i programmet. Men det finns fler frågor som är viktiga för att vi verkligen ska få ett småföretagarvänligt samhälle. Några exempel:

  • Regler för företag kan behöva differentieras så att de är olika för små och stora företag. Skatterabattera intern riskkapitalförsörjning till nystartade och små, växande företag genom tillväxtkonto liknande skogskonton.
  • Förenkla upphandlingsregler så det blir enklare för småföretagare att delta i upphandlingar.

Liberala Företagare kommer att fortsätta att driva frågor som bidrar till ett mer småföretagarvänligt samhälle. Komma med förslag om ytterligare förändringar i programmet och därefter förhoppningsvis kunna medverka i en valrörelse där vi kan presentera Folkpartiet liberalerna som det mest småföretagarvänliga partiet i 2014 års val.

Anne-Marie Ekström, ordförande Liberala företagare

Agneta går och Ann-Marie kommer.

På årsmötet igår i Riksdagshuset valdes en ny styrelse och ordförande. Mats Persson från  Folkpartiets programgrupp var årsmötestalare och presenterade det förslag till nytt företagarprogram som lagts fram till partiets landsmöte i höst.

Ann-Mari Ekström från Borås heter Liberala Företagares nya ordförande efter Agneta Isacsson som nu avgår efter två framgångsrika år. Ann-Mari lovar att Liberala Företagare nu ska bli en ännu starkare kraft i Folkpartiet och växa även på Sveriges framsida.

Under Agnetas tid som ordförande har Liberala Företagare tagit hästkliv framåt vad gäller struktur och innehåll. Det är mycket tillfredsställande att se att stora delar av det nya programmet bär Liberala Företagares signatur. Det är till stor del Agnetas förtjänst som hållit hårt på att fokusera på nyckelfrågorna.

Företagarna utgör den enskilt viktigaste gruppen ”välfärdsgenererande krafter” i Sverige och att vattna och gödsla för dem är till nytta för alla i vårt land, något som börjar växa till en insikt hos allt fler.

Tack för två fina år tillsammans, Agneta!

Hans Åberg/avgående vice ordförande

PS. De nya styrelsen kommer presenteras på separat plats. DS

Inbjudan till årsmöte den 24 april kl 18 i Riksdagen

bild glad Mats  Onsd den 24 april kl 1800 har Liberala Företagare årsmöte. Först mingel, sedan talar Mats Persson om partiprogrammet som FP nyligen släppte. Mats Persson – som är från FP Region Skåne – deltog i partiprogramarbetet och vurmar starkt för bla företagsfrågorna. Efter talet kommer det att bli tid för diskussion.

Handlingar till årsmötet kommer att skickas ut till medlemmarna samt kommer att finnas här på hemsidan. Anmälan för att komma in i riksdagen: lib.foretagare@gmail.com.

Alla är varmt välkomna till en intressant kväll om liberala företagarfrågor!

//Styrelsen (Agneta Isacsson, Hans Åberg, Anna Steele, Hans Backman, Gunnar Pihl, Håkan Welin, Lars-Åke Davidsson, Kim Nurmi, IngMarie Bohmelin, John-Olof Hermansson)

 

Lätta upp bördan – Ta bort sjuklöneansvaret

Sedan 1992 har företagen sjuklöneansvaret under dag 2-14. Detta är en tung börda speciellt för de små företagen.

Enligt en undersökning gjord av Företagarna svarade 23% av företagen att de har blivit mer negativa till att anställa personal utanför familjen pga sjuklöneansvaret vid kortare sjukskrivningar,   

Här föreslår vi, Liberala Företagare, att små företag helt skall slippa sjuklönekostnaderna för att därmed våga ta steget till att anställa personal. Sverige kommer på så sätt att få fler personer i arbete och kostnaderna för arbetslöshet minskar.

Liberala Företagare vill att Folkpartiet Liberalerna ska verka för en kraftfull förändring av småföretagen villkor.

Liberala Företagare behövs!

VÅR VISION
Ett mer företagarvänligt Sverige

VÅRT UPPDRAG:
Påverka företrädare för liberal politik

VÅR LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNING:
Öka förståelsen för småföretagandets villkor

LIBERALA FÖRETAGARE SKALL

Öka kunskaperna inom Liberalerna kring företagarfrågor

Fånga upp aktuella frågor inom företagande

Vara forum för att diskutera företagande

Liberalernas förlängda arm i småföretagarfrågor

Förändra synen på företagande

LF:s manifest

”Liberala Företagare (LF) är ett nätverk inom Liberalerna och utgår från partistadgans § 1. LF:s målsättning är att samla företagare och andra näringslivsintresserade personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete, samt att fånga upp respektive sprida företagar- och näringslivsfrågor i syfte att bredda och förstärka alla delar av partiets politik med huvudsaklig inriktning inom sitt specialområde. Nätverket har med sin erfarenhet djup sakkompetens. Nätverket fungerar som referensgrupp när partiledningen behöver komplettera egna förslag med synpunkter från liberala företagare i landet.”
%d bloggare gillar detta: