Hem » Skatter

Kategoriarkiv: Skatter

Regeringen slår mot de företagsamma

Den rödgröna regeringen fortsätter att hårdbeskatta landets företagsamma. Vi har nu världens högsta marginalskatter på arbetsinkomster. Företagens kostnader ökar rejält p g a de skatter som höjts. Intäkter som skulle kunnat användas för investeringar och anställningar försvinner ner i Magdalena Anderssons ficka.

Det finns flera exempel på regeringens företagsfientliga politik: Förra året föreslog regeringen, tvärt emot vad som utlovades i valrörelsen, att företagen skulle betala 25 procent av sjukpenningen om en person varit borta från jobbet i mer än 90 dagar. En beräkning visade att förslaget skulle ge statskassan fyra miljarder och slå hårt mot småföretagen. Förslaget drogs tillbaka efter stark kritik, bl a från oss i Liberalerna.

Regeringen har tillfälligt gett upp tanken att införa en särskild bankskatt eftersom det har visat sig att den skulle drabba såväl pensioner som flertalet företag på ett negativt sätt. Samma väg verkar den s.k. kilometerskatten gå som skulle ha inneburit ökade kostnader för småföretagen utanför storstäderna.

Nu står nästa strid, striden om beskattningen av småföretagen, via de s.k. 3:12-reglerna. Entreprenörsutredningen föreslår ett flertal skärpningar av de skatteregler som avgör vilken skatt småföretagaren ska betala. Om regeringen väljer att följa utredningens förslag skulle det innebära att kapitalskatten höjs och att beräkningsgrunderna för hur skatten beräknas leda till att småföretagarna tvingas betala ytterligare 5 miljarder i skatt.

Det skulle på ett allvarligt sätt försämra möjligheten för de 250 000 fåmansföretag som finns i Sverige att utvecklas och skapa jobb, samtidigt som det visat sig att det är just bland småföretagen jobben växer fram. Under de senaste decennierna har 4 av 5 arbetstillfällen skapats i de små- och medelstora företagen.

Entreprenörsutredningen tillsattes av alliansregeringen för att förenkla skattereglerna och minska krånglet för fåmansföretag. Den rödgröna regeringen ”kidnappade” utredningen och gav den tilläggsdirektiv som syftade till att ”öka statens skatteintäkter”.

Regeringens skattehöjningar på inkomster och företagande är ett hot mot välfärden. Sverige behöver fler entreprenörer som vågar satsa tid och pengar på nya idéer. Då duger det inte att höja skatterna och försvåra företagandet.

Liberalerna vill att det ska vara givande och enkelt att driva företag. För oss liberaler är företagande både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en viktig förutsättning för tillväxt och ekonomisk utveckling. Inte en outtömlig Grottekvarn som ska beskattas för beskattandets egen skull.

Said Abdu, näringspolitisk talesperson för Liberalerna

Liberala Företagare, styrgruppen

Lätta upp bördan – Ta bort sjuklöneansvaret

Sedan 1992 har företagen sjuklöneansvaret under dag 2-14. Detta är en tung börda speciellt för de små företagen.

Enligt en undersökning gjord av Företagarna svarade 23% av företagen att de har blivit mer negativa till att anställa personal utanför familjen pga sjuklöneansvaret vid kortare sjukskrivningar,   

Här föreslår vi, Liberala Företagare, att små företag helt skall slippa sjuklönekostnaderna för att därmed våga ta steget till att anställa personal. Sverige kommer på så sätt att få fler personer i arbete och kostnaderna för arbetslöshet minskar.

Liberala Företagare vill att Folkpartiet Liberalerna ska verka för en kraftfull förändring av småföretagen villkor.

Sänkta bolagskatter inte tillräckligt

Dagens DI förhandsrapporterar från regeringens särskilda skattekommitté att bolagsskatten troligtvis kommer sänkas på bekostnad av ränteavdragen. Det är positiva besked för företagare landet över. Skattenivåerna måste långsiktigt anpassas till övriga Europa och då talar vi om skattenivåer på 15-20 procent mot dagens 26.

Men för småföretagarna är dock ännu viktigare att arbetsgivaravgifter och sjukförsäkringsavtalen förändras. Småföretagare kan inte växa om man inte vågar anställa. Idag är det alldeles för dyrt och riskfyllt att anställa personal.

Sänk arbetsgivaravgiften för småföretagare och gör det möjligt att flexa med antalet karensdagar är två krav som Liberala Företagare driver i namn av ”Anställarlinjen”. Det måste bli mer lönsamt att anställa!

Vi introducerar Anställarlinjen!

Sveriges välstånd bygger på att småföretagare kan växa, utvecklas och må bra. Inte minst sysselsättningen är beroende av hur småföretagare trivs.

För varje person som ska anställas så måste det finnas någon som vill anställa. Därför driver Liberala Företagare inte bara arbetslinjen utan även anställarlinjen.

Det ska inte bara löna sig att arbeta, det måste löna sig att anställa också!

Vi kräver sänkta arbetsgivaravgifter, flexibelt antal karensdagar, begränsat sjuklöneansvar mm – som alla syftar till att det ska vara enklare och mer lönsamt att vara småföretagare och arbetsgivare. När det fungerar för småföretagarna så mår Sverige bättre.

Stöd vårt arbete genom att bli medlem.  Skicka en mail till lib.foretagare@gmail.com

SvD

Liberala Företagare gör succé

Liberala Företagare har i helgen varit på Folkpartiets landsmöte i Karlstad och propagerat för småföretagarfrågor. Vårt bokbord var flitigt besökt av såväl kända som mindre kända folkpartister. Kim Nurmi, Gunnar Pihl, Lars-Åke Davidsson, Paula Ternström och undertecknad servade på hela mötet. Man kan konstatera att det är ett annat drag i småföretagarfrågorna nu än tidigare. Många nya kontakter knöts och ett femtiotal nya Liberala Företagare har anmält intresse för att driva småföretagarfrågorna vidare lokalt. Målet är att bygga upp en rikstäckande organisation.

På själva landsmötet togs viktiga beslut för oss som driver småföretagarfrågor. En bred skattereform där man även, efter utskottsförslag, inbegrep en översyn om arbetsgivar-avgifterna. Viktigt. Priset på anställda avgörs ju av hela kostnaden, inte bara den direkta lönen.

Även inom arbetsrätten togs ett viktigt beslut om att skrota turordningsrätten till förmån för kompetens. Men många hinder återstår att riva för att göra Sverige till ett land som älskar småföretagare. Inte minst det hårda regelverket kring sjukansvar och karensdagar måste luckras upp, frågor som Liberala Företagare driver.

På grund av nya debattregler så fick Liberala Företagare aldrig komma upp och plädera för sina förslag; de valda ombuden hade förtur och i ekonomi- och näringslivspasset så blev det helt enkelt inte tid över för oss andra. Snopet. Här följer dock det ”programtal” som jag hade förberett för att på en minut (!) plädera för de förslag som vi hade lagt:

”Liberala Företagare har skapas för att sätta fokus på småföretagarfrågorna och småföretagarnas villkor. Det behövs en starkare folkpartiröst i småföretagarvärlden.

Sveriges välstånd bygger på att småföretagare kan växa, utvecklas och må bra. Inte minst sysselsättningen är beroende av hur småföretagare trivs. För varje person som ska anställas så måste det finnas någon som vill anställa. Därför driver Liberala Företagare inte bara arbetslinjen utan även anställarlinjen.

Det ska inte bara löna sig att arbeta, det måste löna sig att anställa också!

Vi har lagt en rad förslag – sänkta arbetsgivaravgifter, flexibelt antal karensdagar, begränsat sjuklöneansvar bl a – som alla syftar till att det ska vara enklare och mer lönsamt att vara småföretagare. När småföretagarna trivs så mår Sverige bättre. Låt Folkpartiet bli det parti som gör att småföretagarna trivs bäst!

Bifall till motion B37, 38, 41, 47 och 54!”

De diskriminerade småföretagarna

Den uppseendeväckande nyheten för några veckor sedan att sjukfrånvaron drastiskt sjunkit bland småföretagare sedan man infört en sju dagars karenstid passerade egendomligt obemärkt förbi i semesterstiltjen. ”Sedan riksdagen införde sju karensdagar i egenföretagares sjukförsäkring så har antalet sjukskrivna egenföretagare halverats” uppger Ekot.

Är det egentligen så förvånande? En och annan lönedag är nog de flesta beredda att avstå när man är sjuk. Men en hel vecka? Då är det bara de som helt enkelt inte kan ta sig ur sängen som ännu är hemma. Alla andra kravlar sig nog tillbaka till jobbet så fort det går, friska eller ej. Risken är stor att de nya reglerna tvingar småföretagarna till jobbet även när de är sjuka. Det är inte troligt att någon annan grupp i samhället skulle acceptera sådana regler. Inte samhället heller, faktiskt.

Men de är tåliga, småföretagarna. Inte bara vad gäller förlängd karenstid. De är också tvingade att betala för sin försämrade sjukförmån. Av de 31 procent arbetsgivaravgifter som utgår på lönen så är 9 procentenheter ren skatt, höjd i år från 6 procent. Eftersom sjukpengen dessutom är maximerad till en lön på ca 26400 kronor så är sjukavgiften på lön därutöver en ren skatt som inte ger något tillbaka.

Så, småföretagarna har inte bara sämre sjukvillkor än övriga grupper i samhället. De är också med och finansierar andras bättre villkor. Brukar inte sånt kallas diskriminering?

Media: DNSvD,

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: