Hem » Regelkrångel

Category Archives: Regelkrångel

Lätta upp bördan – Ta bort sjuklöneansvaret

Sedan 1992 har företagen sjuklöneansvaret under dag 2-14. Detta är en tung börda speciellt för de små företagen.

Enligt en undersökning gjord av Företagarna svarade 23% av företagen att de har blivit mer negativa till att anställa personal utanför familjen pga sjuklöneansvaret vid kortare sjukskrivningar,   

Här föreslår vi, Liberala Företagare, att små företag helt skall slippa sjuklönekostnaderna för att därmed våga ta steget till att anställa personal. Sverige kommer på så sätt att få fler personer i arbete och kostnaderna för arbetslöshet minskar.

Liberala Företagare vill att Folkpartiet Liberalerna ska verka för en kraftfull förändring av småföretagen villkor.

Annonser

Ge oss en ångervecka för bluffakturor!

Vi har tidigare skrivit om det. Inför ångervecka på samma sätt som för privatpersoner! Ett enkelt och bra sätt att komma tillrätta med skojare som skickar påhittade fakturor till landets småföretagare.

Nu gick dock Beatrice Ask(m) och Annie Lööf(c) ut i en debattartikel på Svenska Dagbladet där de hävdar att vi ska låta polisen ta hand om bluffakturaskojarna. Någon ångervecka behövs inte.

”I realiteten torde blufföretag enligt nuvarande regelverk sällan vinna framgång i en indrivningsprocess mot den som utsatts för en bluffaktura. Nyligen har kreditupplysningsbranschen dessutom enats om att vid kreditprövningar filtrera bort alla uppgifter som härstammar från bolag upptagna på Svensk Handels lista över oseriösa försäljare. ” Skriver alltså Lööf och Ask i SvD.se

De är naiva, svarar Peter Forsmans på Stiftelsen för Internetinfrastruktur och Liberala Företagare håller med. Sedan 2007 har antalet anmälda bluffakturor mer än fyrdubblats. På varningslistor kommer det in 100-150 anmälningar varje dag. Det är en lavin av bluffakturor som ofta skickas av ett fåtal skojare som utnyttjar kryphål.

”Ministrarna har även fel i att busarna sällan vinner framgång i indrivningsprocessen. Bestridanden ignoreras av busarna som skickar sin falska fordran vidare till såväl inkassoföretag, kronofogde och även tingsrätt och alltför ofta köper sig företagaren fri från obehag.” Skriver alltså Peter Forsman, läs hans svar i sin helhet på SvD.se här:

Annonsskojare och bluffakturerare är ett växande problem för småföretag som sällan har tiden eller resurserna att driva en rättslig process. Liberala Företagare föreslår att man inför en ångervecka på liknande sätt som gäller för privatpersoner. Det är en enkel och effektiv åtgärd som dessutom inte kostar något. Läs Liberala Företagares tidigare inlägg i frågan:

Gunilla Gustafsson, Liberala Företagare

Vi introducerar Anställarlinjen!

Sveriges välstånd bygger på att småföretagare kan växa, utvecklas och må bra. Inte minst sysselsättningen är beroende av hur småföretagare trivs.

För varje person som ska anställas så måste det finnas någon som vill anställa. Därför driver Liberala Företagare inte bara arbetslinjen utan även anställarlinjen.

Det ska inte bara löna sig att arbeta, det måste löna sig att anställa också!

Vi kräver sänkta arbetsgivaravgifter, flexibelt antal karensdagar, begränsat sjuklöneansvar mm – som alla syftar till att det ska vara enklare och mer lönsamt att vara småföretagare och arbetsgivare. När det fungerar för småföretagarna så mår Sverige bättre.

Stöd vårt arbete genom att bli medlem.  Skicka en mail till lib.foretagare@gmail.com

SvD

Liberala Företagare gör succé

Liberala Företagare har i helgen varit på Folkpartiets landsmöte i Karlstad och propagerat för småföretagarfrågor. Vårt bokbord var flitigt besökt av såväl kända som mindre kända folkpartister. Kim Nurmi, Gunnar Pihl, Lars-Åke Davidsson, Paula Ternström och undertecknad servade på hela mötet. Man kan konstatera att det är ett annat drag i småföretagarfrågorna nu än tidigare. Många nya kontakter knöts och ett femtiotal nya Liberala Företagare har anmält intresse för att driva småföretagarfrågorna vidare lokalt. Målet är att bygga upp en rikstäckande organisation.

På själva landsmötet togs viktiga beslut för oss som driver småföretagarfrågor. En bred skattereform där man även, efter utskottsförslag, inbegrep en översyn om arbetsgivar-avgifterna. Viktigt. Priset på anställda avgörs ju av hela kostnaden, inte bara den direkta lönen.

Även inom arbetsrätten togs ett viktigt beslut om att skrota turordningsrätten till förmån för kompetens. Men många hinder återstår att riva för att göra Sverige till ett land som älskar småföretagare. Inte minst det hårda regelverket kring sjukansvar och karensdagar måste luckras upp, frågor som Liberala Företagare driver.

På grund av nya debattregler så fick Liberala Företagare aldrig komma upp och plädera för sina förslag; de valda ombuden hade förtur och i ekonomi- och näringslivspasset så blev det helt enkelt inte tid över för oss andra. Snopet. Här följer dock det ”programtal” som jag hade förberett för att på en minut (!) plädera för de förslag som vi hade lagt:

”Liberala Företagare har skapas för att sätta fokus på småföretagarfrågorna och småföretagarnas villkor. Det behövs en starkare folkpartiröst i småföretagarvärlden.

Sveriges välstånd bygger på att småföretagare kan växa, utvecklas och må bra. Inte minst sysselsättningen är beroende av hur småföretagare trivs. För varje person som ska anställas så måste det finnas någon som vill anställa. Därför driver Liberala Företagare inte bara arbetslinjen utan även anställarlinjen.

Det ska inte bara löna sig att arbeta, det måste löna sig att anställa också!

Vi har lagt en rad förslag – sänkta arbetsgivaravgifter, flexibelt antal karensdagar, begränsat sjuklöneansvar bl a – som alla syftar till att det ska vara enklare och mer lönsamt att vara småföretagare. När småföretagarna trivs så mår Sverige bättre. Låt Folkpartiet bli det parti som gör att småföretagarna trivs bäst!

Bifall till motion B37, 38, 41, 47 och 54!”

Varför finns apoteksmonopolet kvar?

Det pratas mycket om monopol idag och därför vill jag och Liberala Företagare lyfta frågan om ett monopol som många inte känner till att existerar. Det handlar om apoteks-monopolet för de receptfria djurläkemedlen. Som liberaler är vi tveksamma till alla typer av monopol.

De som arbetar i dagligvaruhandeln säljer idag huvudvärkstabletter mm till människor. Då är det självklart att de eller djurbutikerna ska kunna sälja  t ex fästing- eller avmasknings-medel till hundar och katter. Idag finns dessa djurpreparat endast på apoteken och med tanke på både att bandmask, fästingburna sjukdomar mm. sprider sig i landet är det hög tid att öka preparatens tillgänglighet.

Ökad  konkurrens ger också lägre pris för konsumenten, vilket – utöver ökad tillgänglighet – är ett plus eftersom dessa djurpreparat är relativt dyra idag.

Många anser kanske att denna fråga är liten men faktum är att det finns minst 500 tusen hundar och över 1,5 miljoner katter i Sverige! Frågan berör många djurägare.

Mitt och Liberala Företagares motionsförslag till Folkpartiets landsmöte är att Folkpartiet aktivt arbetar för att avskaffa monopolet för de receptfria djurläkemedlen. Stöd oss gärna på landsmötet i oktober!

Kim Nurmi / Liberala Företagare

Sänk arbetsgivaravgifterna!

Liberala företagare vill se fler livskraftiga och starka småföretag. Skatten som småföretagaren betalar för att kunna anställda och växa måste ner.

Av de 31 procent på den anställdes lön som en arbetsgivare betalar i arbetsgivaravgift är 9 procentenheter ren skatt. (2010 var var samma skatt 6 procentenheter)

Liberala Företagare anser inte att skapande av arbete ska beskattas!

Småföretagande en kvinnofälla – ändra reglerna nu!

Lägre lönsamhet, högre frånvaro och otillräckligt försäkringsskydd. Så ser situationen ut för kvinnliga småföretagare i jämförelse med manliga, enligt en ny rapport från Folksam. Småföretagandet riskerar bli en ny kvinnofälla. Reglerna passar för manliga och manligt företagande bättre än kvinnor. Ändra gubbreglerna nu så att driftiga kvinnor får mer trygghet!

via Småföretagande en kvinnofälla | Brännpunkt | SvD.

%d bloggare gillar detta: