Hem » arbetsmarknaden » Tillväxtens hinder

Tillväxtens hinder

Om Liberala Företagare

Vi arbetar för att:
- Öka kunskapen inom Liberalerna kring företagarfrågor
- Fånga upp aktuella frågor inom företagande
- Fungera som forum för att diskutera företagande
- Fungera som Liberalernas förlängda arm i småföretagarfrågor
- Förändra synen på företagande

Liberalerna och övriga Alliansen ska driva en småföretagsvänlig politik. Vi gör allt vi kan för att inspirera våra partikollegor i riksdag, regering och på kommunalnivå att ta företagsvänliga beslut.

Arkiv

Twitter

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Hemsida

Besök vår hemsida på www.liberalaforetagare.se.

Kompetensförsörjningen stort hinder

I diskussioner tidigare har det kommit fram ett antal skäl till vilka hinder det finns för mindre företag att växa. Så t.ex. har Företagarna bl.a., i en undersökning, att ett av de största skälen är kompetensförsörjningen. Hela 24% av de tillfrågade företagarna anger detta som det största hindret för tillväxt.

Här anger man som de tre främsta hindren för kompetensförsörjningen

 • svårigheterna att hitta rätt erfarenhet
 • svårigheterna att hitta rätt personliga egenskaper
 • kostnaden för att ha anställda.

Som exempel nämns att hela 74% av företagen anger att det är ett stort eller mycket stort hinder att hitta en arbetssökande med rätt erfarenhet vid rekrytering

Rekryteringsbehovet är störst inom tillverkningsindustrin och byggindustrin. Och intressant är att efterfrågan på personer utan någon arbetslivserfarenhet, bl.a. inom handeln och besöksnäringen, är relativt stor.

Och de egenskaper som är svårast att finna men samtidigt är viktigast för verksamheten vid rekrytering och därmed utgör de främst efterfrågade, är personer som är ansvarstagande, självgående och har rätt attityd, oavsett utbildningsnivå.

Åtgärder

Situationen har lett till en tydlig efterfrågan på bättre matchning mellan utbildningarna som ges och arbetsmarknadens behov. Inte minst gäller detta många hantverksyrken. Enligt Företagarnas undersökning utbildas det dels alldeles för få personer, och dels är kunskapsnivån bland dem som söker jobb inte tillfredsställande. Dessutom anser man att det är viktigt att de som utbildas också får praktiska erfarenheter av arbetslivet medan de går i skolan.

Även Svenskt Näringsliv påpekar vikten av att förutsättningarna för företagens konkurrenskraft är att kompetensförsörjningen fungerar. Det är för många företag som har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Flera åtgärder finns att genomföra för att trygga tillgången på kompetens hos företagarna, men också ge personer möjlighet till anställning. Med rätt insatta åtgärder kan, enligt Företagarna, mer än 70.000 jobb utvecklas.

Nedan följer några exempel på åtgärder som kan vidtas:

 • Det berör attityden inom skolan avseende att unga inte alltid är införstådda i vilka krav som ställs och vilka egenskaper som värderas i arbetslivet. Och detta gäller även högutbildade personer. Därför behöver PRAO återinföras som obligatorium i skolan
 • Det gäller förslag om att inrätta en s.k. utbildningsanställning. Detta kombinerar anställning och utbildning så att utbildningen sker i kommunal regi, och att arbetet sker ute i näringslivet.
 • Ytterligare ett förslag är att regeringen inför ett rekryteringsavdrag alternativt rekryteringscheckar för att underlätta för företagen att hitta rätt kompetens genom kanaler som är bättre anpassade för små företag än Arbetsförmedlingens tjänster. Småföretagarna använder idag mycket lite av Arbetsförmedlingens tjänster. Skälet till detta är att myndighetens metoder både upplevs som inte särskilt dynamiska samt är dåligt anpassade till mindre företags verksamhet. Men framförallt har de personer som myndigheten rekommenderat fel egenskaper och de flesta de skickar verkar faktiskt inte vilja arbeta.
 • Företagen behöver själva tänka igenom hur introduktionen av nyanställda ska se ut, de kan inte räkna med att en nyanställd fungerar fullt ut redan från dag ett.
 • Skapa ett system som gör att lärarna återkommande kommer ut på företagen med det tydliga syftet att de bättre förstår ställda förväntningar och krav samt vilka kompetenser som eleverna förväntas ha.
 • Skolan behöver också satsa mera på att få eleverna att förstå hur företagande fungerar. Det omfattar inte bara frågan om anställningsbarhet som det hette förr, utan mera om entreprenörskap. Detta borde vara en central del i skolans värdegrund.
 • 2016 konstaterade Skolverket att skolan behöver rikta mer uppmärksamhet mot elevernas icke-kognitiva förmågor.4 Det handlar om individens attityder, beteenden och socialt-emotionella sidor, och som exempel nämns motivation, samarbetsförmåga, självdisciplin eller ’hur man uppträder’. Det är också dessa förmågor som, enligt Företagarnas undersökning, efterfrågas. De är svårast att finna vid rekrytering.
 • Utöver detta behövs en ökad dialog mellan skolan och näringslivet, vilket i olika sammanhang har framförts under de senaste 20 åren. Näringslivet och utbildningsväsendet möts inte tillräckligt.
 • Många av småföretagen saknar, enligt Företagarnas undersökning, strategier för kompetensförsörjning, rutiner och processer för rekrytering och introduktion av nya.
 • Ledningen i företagen behöver arbeta mera målmedvetet och strukturerat med kompetensförsörjningsfrågorna. Detta gäller främst att genomföra en inventering av företagets kompetenser, utvecklandet av en plan för kompetensförsörjning i takt med företagets utveckling samt bygga upp en strategi och plan för detta. Allt detta i syfte att på olika sätt bidra till att prioritera och integrera kompetensförsörjningen i verksamheten, vilket i sig är ett av huvudverktygen för företagets utveckling och överlevnad.

 

Håkan Welin

Källor: Det är attityden dumbom. Företagarna, november 2016; Gymnasierapporten 2017 – attityder, antal och etablering. Svenskt Näringsliv 2017; Betydelsen av icke-kognitiva förmågor. Skolverket 2016; Gott Nytt ???? Småföretagar År ????. Småföretagarnas riksförbund, hemsidan 2016

 

 


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Arkiv

Om Liberala Företagare

Vi arbetar för att:
- Öka kunskapen inom Liberalerna kring företagarfrågor
- Fånga upp aktuella frågor inom företagande
- Fungera som forum för att diskutera företagande
- Fungera som Liberalernas förlängda arm i småföretagarfrågor
- Förändra synen på företagande

Liberalerna och övriga Alliansen ska driva en småföretagsvänlig politik. Vi gör allt vi kan för att inspirera våra partikollegor i riksdag, regering och på kommunalnivå att ta företagsvänliga beslut.

Twitter

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Hemsida

Besök vår hemsida på www.liberalaforetagare.se.
%d bloggare gillar detta: