Hem » Debatt » Debattartikel i SVD: Las slår mot de svagaste

Debattartikel i SVD: Las slår mot de svagaste

Om Liberala Företagare

Vi arbetar för att:
- Öka kunskapen inom Liberalerna kring företagarfrågor
- Fånga upp aktuella frågor inom företagande
- Fungera som forum för att diskutera företagande
- Fungera som Liberalernas förlängda arm i småföretagarfrågor
- Förändra synen på företagande

Liberalerna och övriga Alliansen ska driva en småföretagsvänlig politik. Vi gör allt vi kan för att inspirera våra partikollegor i riksdag, regering och på kommunalnivå att ta företagsvänliga beslut.

Arkiv

Twitter

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Hemsida

Besök vår hemsida på www.liberalaforetagare.se.
Annonser

I dag startar Folkpartiet liberalernas landsmöte. I motsats till partistyrelsen vill Liberala Företagare och många fler inom Folkpartiet göra stora förändringar för att modernisera arbetsrätten. Heta framtidsfrågor är turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (las) och regler för rimliga stridsåtgärder.

En flexibel arbetsmarknad gynnar företagen och därmed tillgången till arbeten. Det skriver vi idag i debattartikel i Svenska Dagbladet.

******
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3818233.svd

Inför en lagstadgad proportionalitetsregel. Facket ska bara få genomföra stridsåtgärder som är rimliga i förhållande till sitt syfte och de skador som åsamkas företaget och tredje man. Det är också viktigt att värna den liberala avtals- friheten – en fackförening ska inte med hot om strids- och sympati- åtgärd kunna kräva att ett företag ansluter till kollektivavtal.

Ett avtal grundar sig på att två parter frivilligt ingår en överenskommelse. Möjligheten till blockad mot företag för att tvinga fram kollektivavtal måste tas bort.

Syftet med turordningsreglerna i las på 70-talet var att skapa trygghet för arbetstagarna. Idag drabbar reglerna inte sällan de anställda i form av otrygghet och oförutsägbarhet. Las öppnar för godtycke eftersom lagen inte används på ett enhetligt sätt.

Man vet inte i förväg hur reglerna kommer att tillämpas. Lokala fackklubbar tillämpar lagen på olika sätt, olika branscher har olika synsätt. Lagstiftningen ger också lokala fackliga ombudsmän extremt stor makt utan krav på transparens och rättssäkerhet för enskilda som drabbas. Och anställda som inte är fackligt anslutna prioriteras inte i fackets förhandlingar. Med ett penndrag kan turordningsreglerna åsidosättas – reglerna är en falsk trygghet för de anställda.

Det är idag de svagaste på arbetsmarknaden som drabbas av de regler som infördes för att värna just de svagastes trygghet. Dessutom försvårar reglerna för små och medelstora företag att behålla den kompetens som de behöver på alltmer konkurrensutsatta marknader. Las gynnar stora företag, starka fackföreningar och de som har en fast fot på arbetsmarknaden.

Flera studier visar att lagar om strikt anställningsskydd minskar sysselsättningsgraden för ung-domar, kvinnor och invandrare. OECD har kommit fram till att sådan lagstiftning minskar sysselsättningen och ökar arbetslösheten för i stort sett alla grupper, utom för män mellan 25 och 55 år. Dessutom är turordningsreglerna ett hinder för jämställdhetsarbetet på starkt mansdominerade arbetsplatser eftersom det är de sist anställda, kvinnorna, som får sluta. Principen sist-in-först-ut gör också att unga personer med specialistkompetens och den senaste utbildningen tvingas gå, vilket påverkar såväl företagets konkurrenskraft som tilltron till att utbildning lönar sig. Sist-in-först-ut slår hårt även mot invandrade personer som förlorar sina anställningar i mycket högre grad än personer födda i Sverige. Konsekvensen blir också att den etniska mångfalden på arbetsplatserna minskar.

Att turordningsreglerna minskar rörligheten så att fast anställda tvekar att byta arbete för att inte hamna sist på las-listan försvårar ytterligare för andra att ta sig in på arbetsmarknaden. När det är svårt att säga upp de medarbetare som inte bäst behövs, så blir företagen generellt sett också försiktiga med nyrekryteringar. På så vis motverkar las på olika sätt att de som står utanför arbetsmarknaden får ett arbete.

Med fler tjänsteföretag, högre specialisering och mer kunskapsinnehåll även i industrin blir enskilda medarbetares kompetens och skicklighet allt viktigare för ett företags framgång – medarbetarna är inte utbytbara kuggar i ett produktionsmaskineri. De framtida tillväxtföretagen, och därmed arbetena, kommer i stor utsträckning att finnas bland små och medelstora kunskapsföretag – om rätt förutsättningar ges. Det är dessa företag och medarbetare som vi ska ha för ögonen när vi tänker framtida arbetsmarknadsvillkor.

Om turordningsreglerna i las överhuvudtaget ska vara kvar, så behöver skicklighet och kompetens vara de kriterier som styr vilka medarbetare som ska vara kvar. För företag upp till 50 anställda behöver turordningsreglerna i las helt avskaffas och i övriga företag ska 10 personer kunna undantas från turordningen.

Vi uppmanar folkpartisterna på landsmötet att sänka trösklarna till arbetslivet för dem med svag förankring på arbetsmarknaden. Att rösta för avtalsfrihet utan hot. Och att ge Sveriges företagare förtroendet att besluta om vilken kompetens som bäst behövs för företagets framtid.

AGNETA BERLINER riksdagsledamot (FP)

ADAM CWEJMAN ordförande Liberala Ungdomsförbundet

ANNA STEELE KARLSTRÖM ordförande Liberal Mångfald

GUNILLA GUSTAFSSON ordförande Liberala Företagare

PÄR GUSTAFSSON ordförande Liberala Studenter

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Arkiv

Om Liberala Företagare

Vi arbetar för att:
- Öka kunskapen inom Liberalerna kring företagarfrågor
- Fånga upp aktuella frågor inom företagande
- Fungera som forum för att diskutera företagande
- Fungera som Liberalernas förlängda arm i småföretagarfrågor
- Förändra synen på företagande

Liberalerna och övriga Alliansen ska driva en småföretagsvänlig politik. Vi gör allt vi kan för att inspirera våra partikollegor i riksdag, regering och på kommunalnivå att ta företagsvänliga beslut.

Twitter

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Hemsida

Besök vår hemsida på www.liberalaforetagare.se.
%d bloggare gillar detta: