Hem » Uncategorized » Liberala företagare kommenterar rapporten – Ett Sverige fyllt av entreprenörsskap…

Liberala företagare kommenterar rapporten – Ett Sverige fyllt av entreprenörsskap…

Om Liberala Företagare

Vi arbetar för att:
- Öka kunskapen inom Liberalerna kring företagarfrågor
- Fånga upp aktuella frågor inom företagande
- Fungera som forum för att diskutera företagande
- Fungera som Liberalernas förlängda arm i småföretagarfrågor
- Förändra synen på företagande

Liberalerna och övriga Alliansen ska driva en småföretagsvänlig politik. Vi gör allt vi kan för att inspirera våra partikollegor i riksdag, regering och på kommunalnivå att ta företagsvänliga beslut.

Arkiv

Twitter

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Hemsida

Besök vår hemsida på www.liberalaforetagare.se.
Annonser

Liberala företagares styrelse vill lämna en kommentar till den i vårt tycke utmärkta Folkparti-rapporten – Ett Sverige fyllt av entreprenörsskap och företag.

Den tar upp många viktiga saker och vi är imponerade av ambitionen att få till en så grundläggande förändring som det innebär att gå från ett lönearbetarland till ett företagarland. 1, Det ska vara enkelt att vara företagare. 2, Det ska löna sig att driva företag. 3, Synen på företagaren ska förändras.

Något som är viktigt att lyfta fram är att en företagare är en småföretagare, 96 procent av företagen har under 10 anställda. Många av dessa företagare är ensamföretagare. Ändå är regler, skatter, blanketter, socialförsäkring anpassade antingen för löntagare eller för den stora företagskoncernen. Lågkonjunkturen tynger landet samtidigt som många småföretagare har anställningsbehov. I rapporten finns det punkter som vill speciellt vill betona och instämma i samt formulera vissa kompleteringar.

1-5 Behovet ar företagare
Det finns ett utbrett stödsystem för att stötta företagande som har tillåtits att växa vilt. Den snårskog av projekt, myndigheter, stödfunktioner samt regionala insatser bör samordnas för att få enkelhet, effektivitet och varsam hantering av statens resurser. Det är viktigt att undvika överlappning och vi instämmer helt i rapportens önskan om att det skall finnas ”en väg in”. Utbilda också berörda myndigheter i entreprenörsskap för att bringa förståelse för företagarens och entreprenörens verksamhet och därigenom göra stödet så effektivt och snabbt som möjligt.

19-25 Kapital för innovation och tillväxt
Tillgången till riskvilligt kapital (ägarkapital) är det största behovet för företagaren. Inkomsterna kommer alltid senare än vad utgifterna gör och det kostar att växa.

I grunden har de flesta för lite egna pengar och alltför få har tillräckligt startkapital för att överleva. Under långt tid skattesystemet gynnat institutionellt och utländskt ägande framför inhemskt och privat. Utan svårigheter skulle man i Sverige kunna införa skattelättnader för privatpersoners investeringar i onoterade bolag, införa möjligheten att skjuta på reavinstskatten vid investering i onoterade bolag, införa möjlighet till småbolagsfond med skattelättnad samt justera fondreglerna för onoterat i såväl vanliga fonder som PPM-fonderna. Detta för att öka tillgången på riskvilligt kapital.

 26-31 Balans mellan risk och vinst
En företagare ska premieras för sitt ökade risktagande genom mindre avgifter så behöver trygghetsystemet och villkoren ses över speciellt för enskilda företagare, någon som också mycket riktigt nämns i rapporten. Självklart skall företagare ha samma rätt till sjukförsäkring som en anställd. I praktiken har dock företagare inte samma möjligheter att vara sjukskrivna som anställda. Sjukförsäkringen ersätter förlorad arbetsinkomst men inte de fasta kostnader som en egenföretagare har samtidigt riskeras också framtida intäkter. I praktiken har därför en egenföretagare sällan möjlighet att vara sjukskriven. Om rättvisa skall råda bör avgifterna till socialförsäkringssystemet sänkas kraftigt.

 30-39 Skatter
Att stimulera tillväxt och nyanställning kan göras på många sätt. Men det gäller också att underlätta för företagaren att utveckla en lönsam verksamhet utifrån bl a den risk det innebär att starta eget. Det ska inte vara dyrare att ha anställd personal i Sverige jämfört med flertalet andra länder inom EU. För om så är fallet kommer det att bli fortsatt svårt för våra (ny)-företagare att konkurrera med andra spelare på marknaden. (Hittills har våra företagare räddats genom den svaga kronan).

 Vi föreslår en markant sänkning av arbetsgivaravgiften till en europeisk medelnivå eller genom att bjuda på egenavgifterna under första verksamhetsåret i företag där entreprenören själv driver sitt eget bolag. I dag betalar småföretagare betydligt högre skatt än små ägare i större bolag. Ägare av fåmansbolag beskattas i dag som om de vore anställda vilket är orättvist med tanke på den risk som följer med att äga och driva ett litet företag. Att driva ett eget företag är skattemässigt både krångligare och mindre förmånligt än att investera samma kapital i ett större bolag. Reglerna för fåmansbolag – de så kallade 3:12 –reglerna är inte konstruerade för levebrödsföretag (ofta enskilda företagare) i Sverige.

 44-50 Konkurrens
Det offentliga upphandlingsystemet gynnar stora företag och systemet för upphandling är komplicerat och onödigt svårförståeligt. Det behövs enklare system och mindre upphandlingar så att mindre leverantörer kan och förmår delta. Vi vill dock betona att det är viktigt med upphandlingskompetens, grundläggande företagsekonomiska kunskaper samt relevant grundläggande branchkunskap inom kommuner, landsting och stat.

50-56 Entreprenörsskap i skolan
Enbart kunskaper bygger inte nya företag och tillväxt. Vi hävdar att framtida generationers egenskaper är minst lika viktiga som den formella kompetensen för att klara sig i den globala konkurrensen självklart ska skolsystemet basera sig lika mycket på att utveckla elevers och ungdomars egenskaper som kunskaper. Vi vill att skolan ser entreprenörsskap som en naturlig del i grundskole- och gymnasieutbildningen och uppmuntrar elever att förverkliga sina idéer.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Arkiv

Om Liberala Företagare

Vi arbetar för att:
- Öka kunskapen inom Liberalerna kring företagarfrågor
- Fånga upp aktuella frågor inom företagande
- Fungera som forum för att diskutera företagande
- Fungera som Liberalernas förlängda arm i småföretagarfrågor
- Förändra synen på företagande

Liberalerna och övriga Alliansen ska driva en småföretagsvänlig politik. Vi gör allt vi kan för att inspirera våra partikollegor i riksdag, regering och på kommunalnivå att ta företagsvänliga beslut.

Twitter

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Hemsida

Besök vår hemsida på www.liberalaforetagare.se.
%d bloggare gillar detta: