Tidigare inlägg

Ny styrgrupp bildad 2016

NÄTVERKET LIBERALA FÖRETAGARE

Liberala Företagare bildade vid Liberalernas Riksmöte 2016 ny organisation och valde ny styrgrupp. Årsstämman antog även nya riktlinjer för organisationen och kommer under den närmaste tiden att arbeta inom två områden:

A. Verksamhetsinriktningen som omfattar följande punkter:

  • Öka kunskapen inom Liberalerna kring företagarfrågor
  • Fånga upp aktuella frågor inom företagande
  • Forum för att diskutera företagande
  • Liberalernas förlängda arm i småföretagarfrågor
  • Förändra synen på företagande

B. Bilda ett liberalt nätverk med regionala LF-företrädare

DEN NY STYRGRUPPEN

På bilden syns den nya styrgruppen med från vänster:

  1. Håkan Welin, Bålsta, ordförande
  2. Anne-Marie Ekström, Borås
  3. Lars-Åke Davidsson, Stockholm
  4. Susanne Bäckman, Bromölla
  5. Gunnar Phil, Ekerö

 

MANIFEST 2016

Årsstämman antog också ett manifest:

”Liberala Företagare (LF) är ett nätverk inom Liberalerna och utgår från partistadgans § 1. LF:s målsättning är att samla företagare och andra näringslivsintresserade personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete, samt att fånga upp respektive sprida företagar- och näringslivsfrågor i syfte att bredda och förstärka alla delar av partiets politik med huvudsaklig inriktning inom sitt specialområde. Nätverket har med sin erfarenhet djup sakkompetens. Nätverket fungerar som referensgrupp när partiledningen behöver komplettera egna förslag med synpunkter från liberala företagare i landet.”

 

Skattesystemet behöver helrenoveras

Elva experter, varav två tidigare finansministrar, föreslår en ny århundradets skattereform i en debattartikel i DN idag. Skillnaden mellan skatten på arbete och kapital måste utjämnas, en mer enhetlig moms måste införas och skatterna måste sänkas för investeringar i nyföretagande. Liberala Företagare kan bara hålla med.

Några av de hjärtefrågor som Liberala Företagare driver är just kravet på en skattereform, att anpassa momsen till EU-standard och att bättre underlätta för finansiering vid företagsstart. Vad gäller just nyföretagande så driver vi frågan om att skapa tillväxtkonton, som något motsvarar s k skogskonton, där serieentreprenörer och företagare kan fondera vinster som sedan kan obeskattat kan användas för investeringar i nya företag.

Sänk arbetsgivaravgiften – inte bolagskatten

Båstadstennisen och DI bjuder in till debatt. Ser att Företagarna läxar upp Anders Borg. Deras medlemmar vill hellre sänka den del av arbetsgivaravgiften som är ren skatt, den sk löneavgiften, än bolagsskatten. VD Elisabeth Thand Ringqvist är besviken på Borg.

-”Både för det hårdnackade motståndet mot att prata om det och för att inte på ett intellektuellt hederligt sätt fundera på hur man ska kunna sänka kostnaderna för arbete.”

Väl uttryckt. Vi på Liberala Företagare kan bara instämma. Löneavgiften är idag över 10% och klart tillväxthämmande. Vi kallar den en ren anställningsskatt. Den måste ner om vi vill få fler livskraftiga företag och fler människor i arbete!

Inslaget återfinns på sid 7 i DI.

Liberala Företagare på arenan i Almedalen

Idag har Liberala företagare deltagit i två seminarier. På morgonen tillsammans med Gröna liberaler pratade vi naturturism och varför det är viktigt med bra förutsättningar för företagande för att driva en bra verksamhet inom näringen. En hel del hinder finns. Bland annat jante-lagen, ”Varför kan du överleva på din gård och inte jag”, och många och krångliga regler och höga avgifter. Avgifter som är lika för stora som små.

På eftermiddagen var vi medarrangörer på Vårdföretagarnas semniarier kring kvinnors företagande i välfärden. Ett välbesökt seminarium med bl a jämställdhetsminister Maria Arnholm. Hon regerade. Också ett seminarium där det hettade till. Från början var tänkt att Liberala företagare skulle ha ett eget men tid och ämne sammanföll med Vårdföretagarnas varför vi fick bli medarrangörer. Jag fick också inleda med att berätta varför vi ville vara med.

”Viktigt att fler företag, och företag som växer, startas av kvinnor.

Det handlar om makt. Att öka den ekononomiska makten för kvinnor.

Självklart ska kvinnors företagande växa inom alla branscher men många kvinnor jobbar i välfärdssektorn och många har kanske en idé eller tanke om hur de skulle kunna utföra saker på ett annat och bättre sätt. Då måste det finnas möjligheter att göra detta. Diskussioner om förbud mot vinster i välfärden riskerar att ingen vågar starta.

Förutom detta med ökad ekonomisk makt för kvinnor bidrar också fler alternativ inom välfärdssektorn att de som jobbar där får fler alternativa arbetsgivare och det finns fler alternativ för den som använder den. Därför tycker liberala företagare att frågan om kvinnors företagande inom välfärdssektorn är viktig.”

Seminariet websändes. Och en del kontakter knöts.

Bra dag alltså

20130705-170005.jpg

Seminarium om offentlig konkurrens

Besökte idag ett seminarium med benämningen Politikern som startade företag. Det handlade inte om någon politiker som plötsligt startade en butik eller utbildningsföretag utan det handlade om politiker som i sin roll som politiker startade kommunala bolag. Som bedriver konkurrerande verksamhet med privata företag.
En ”skämslista”, med min egen kommun representerad, presenterades. Det var kommuner som hade domstolsärenden i frågan.Konkurrensverket driver ärendena.
Liberala Företagare och Folkpartiet vill att offentligt konkurrerande verksamhet ska bort. En mycket viktig fråga.
På seminariet efterlystes också att man ska göra en konsekvensanalys för småföretagare. Det har ju Liberala Företagare också önskat, småfka.

20130701-164355.jpg

Hans Backman riksdagens mest företagsvänliga ledamot bland regeringspartierna

Almedalsveckan börjar bra för Liberala Företagare och Folkpartiet. Folkpartiets riksdagsledamot Hans Backman blev återigen den mest företagsvänligaste riksdagsledamoten inom regeringspartierna. Företagarna med en jury gör en bedömning utifrån vad riksdagsledamöterna gjort under året för att lyfta företagarfrågor.

Motiveringen lyder

Hans Backman har en mycket bra bredd och spets i företagsfrågorna. Han tar ett helhetsgrepp om arbetsmarknadsfrågorna, både i sin kritik mot LAS men även i sitt stöd till höjt tak i a-kassan.

Hans tycker förstås att det är roligt att få priset men också att själva företeelsen är bra, att Företagarna gör den här genomlysningen. Denna görs både bland regeringspartiernas ledamöter och oppositionens. Inte sällan visar det sig att man har liknande åsikter inom både regeringspartierna och oppositionen. Samstämmighet bidrar till att riksdagen kan sätta större press på regeringen i viktiga frågor när det gäller företagande.

För övrigt kan nämnas att Företagarna under veckan kommer att lyfta frågor under parollen 4 av 5 jobb. Eller om man så vill 80/50 regeln. Det vill säga att 4 av 5 jobb finns i företag med färre än 50 anställda.

20130630-234049.jpg

Liberala Företagare i Almedalen

SPA52989

Liberala företagare kommer att finnas i Almedalen under den kommande veckan. Under Folkpartiets dag på fredagen kommer vi att tillsammans med Gröna Liberaler ha ett seminarium i folkpartiets tält kring Hållbar turism. Naturturism är en bransch som inte kan flytta utomlands. Naturen finns där den finns och naturturism kan bli en verklig framgångsbransch. Men en växande turism behöver entreprenörer. Då krävs också att entreprenörerna ska kunna ägna sig åt att just utveckla turismen och inte behöva ägna tid åt krånglig administration kring företagandet.

Tid och plats. Fredagen 5 juli kl 9-10 Folkpartitältet Almedalen

Det var tänkt att Liberala företagare skulle anordna ett seminarium kring kvinnors företagande inom välfärdssektorn. Vad händer med kvinnors företagande om det skulle bli förbud för vinster i välfärden. Exakt samma tid som Liberala företagare tänkt ha seminariet hade Vårdföretagarna också planerat seminarium med samma tema. Så nu är Liberala företagare medarrangör till Vårdföretagarna. Bland annat deltar jämställdhetsminister Maria Arnholm i seminariet.

Tid och plats. Fredagen 5 juli kl 15-16 Almegatältet

Under lunchtid fredagen den 5 juli kommer vi också att finnas i folkpartitältet.

Läs mer här.

Fram till fredagen kommer vi att besöka seminarier kring företagande. Med början redan söndag eftermiddag då Företagarna delar ut pris till den riksdagsledamot som är mest företagsvänlig. I år igen är Hans Backman, ledamot av Liberala företags styrelse, en av tre finalister.  Här och på vår facebooksida kan du läsa hur det gått.

Läs mer om finalisterna här.

Liberala företagare kommer också att twittra från Almedalen. @libftg. Se till att följa.

Liberala Företagare behövs!

VÅR VISION
Ett mer företagarvänligt Sverige

VÅRT UPPDRAG:
Påverka företrädare för liberal politik

VÅR LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNING:
Öka förståelsen för småföretagandets villkor

LIBERALA FÖRETAGARE SKALL

Öka kunskaperna inom Liberalerna kring företagarfrågor

Fånga upp aktuella frågor inom företagande

Vara forum för att diskutera företagande

Liberalernas förlängda arm i småföretagarfrågor

Förändra synen på företagande

LF:s manifest

”Liberala Företagare (LF) är ett nätverk inom Liberalerna och utgår från partistadgans § 1. LF:s målsättning är att samla företagare och andra näringslivsintresserade personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete, samt att fånga upp respektive sprida företagar- och näringslivsfrågor i syfte att bredda och förstärka alla delar av partiets politik med huvudsaklig inriktning inom sitt specialområde. Nätverket har med sin erfarenhet djup sakkompetens. Nätverket fungerar som referensgrupp när partiledningen behöver komplettera egna förslag med synpunkter från liberala företagare i landet.”
%d bloggare gillar detta: